La mirada de les ciències naturals en el s.XIX i principis del s.XX

Des del s. XVII els científics europeus senten curiositat per la natura i creen les primeres col·leccions i museus de ciències naturals, plens d’objectes i animals exòtics. També s’interessen pel funcionament del cos humà i per la diversitat de l’espècie humana. A les vitrines objectes singulars, models en guix del fons anatòmic i peces del fons antropològic ens donen una visió de com s’entenien les ciències naturals ara  fa cent anys.

Vitrina dedicada als Gabinets de Curiositats (Foto: Gontzal Largo).

OpenContent