Aigües subterrànies

Els materials geològics que formen la zona lacustre de Banyoles estan constituïts per diversos tipus de roques amb una disposició força complexa.

Es considera un sistema càrstic perquè l’aigua que circula sota a terra erosiona i dissol les roques del subsòl.

 

 

Espai d'interpretació de l'estany

L’aigua és el fil conductor d’aquest espai dedicat a l’Estany de Banyoles i la seva conca lacustre. Seguirem el recorregut de l’aigua des que cau en forma de pluja a l’Alta Garrotxa fins que arriba a l’Estany, els estanyols, brolladors i fonts de la comarca.