La formacio d'estanyols

L’ aigua subterrània dissol els guixos i sota terra es van creant cavitats. La mateixa pressió de l’aigua aguanta el sostre de la cavitat, però si aquesta és molt grossa, el sostre s’enfonsa i es crea un forat circular i en forma d’embut, la dolina. Quan s’omple d’aigua es forma un estanyol.

Surtidors intermitents

A 50 metres per sobre l’Estany es troba el sistema de brolladors intermitents del Pla de Martís i el Pla d’Usall, amb diverses sortides d’aigua subterrània que poden arribar a formar estanyols temporanis com el d’Espolla. A Sant  Miquel de Campmajor hi ha uns 80 estanyoles més, temporanis o permanents.

Propietats físiques i químiques de l'aigua

Llum, temperatura, salinitat, oxigen i presència de gas sulfhídric són algunes de les propietats físiques i químiques de l’aigua. La seva distribució caracteritza diferents tipus d’ambients i determina els éssers vius que hi habiten.

Laboratori d'estanys

Dins de l’aigua es produeixen diversos processos químics, físics i biològics. Per exemple la presència de sediments en suspensió en el fons d’algunes cubetes de l’estany, la formació del travertí o l’acció dels bacteris del sofre i el ferro.

 

Biodiversitat dels ambients lacustres

Dins la columna d’aigua de l’Estany de Banyoles s’hi distribueixen diverses espècies, tant animals com vegetals, que formen diferents comunitats depenent de la profunditat de l’aigua.

Un cas a part són els ambients temporanis, que només tenen aigua en època de pluges fortes. A l’estanyol d’Espolla hi viuen organismes que s’adapten a l’alternança de períodes secs i altres d’inundació, com el crustaci Triops cancriformis.

 

Espai d'interpretació de l'estany

L’aigua és el fil conductor d’aquest espai dedicat a l’Estany de Banyoles i la seva conca lacustre. Seguirem el recorregut de l’aigua des que cau en forma de pluja a l’Alta Garrotxa fins que arriba a l’Estany, els estanyols, brolladors i fonts de la comarca.