La recerca al Museu Darder

Una de les funcions bàsiques dels museus és la investigació de les col·leccions pròpies per tal de poder-ne difondre el seu coneixement. Difícilment es podran explicar bé els continguts del museu si abans no s’ha dut a terme la recerca aprofundida de les seves peces i els seus contextos socials i/o naturals.

Per tant, el museu és també un centre dedicat a la investigació, com altres entitats de conservació del patrimoni natural o cultural. La recerca feta sobre els fons i la documentació que custodia el museu, atreu tant el personal tècnic del propi museu com els investigadors externs, amb els quals tot sovint s’estableixen col·laboracions. Els resultats d’alguns d’aquests treballs fets amb informació obtinguda a partir de les col·leccions del Museu es poden consultar en les publicacions existents.

 

Les principals vies de recerca són:

  • Investigadors externs que consulten les col·leccions del museu per a estudis, tesis..., com ara els teixits precolombins o el sac de gemecs.
  • Estudiants que consulten el fons documental i la biblioteca del Museu per als seus treballs de recerca.
  • Col·laboracions dels tècnics del Museu en investigacions o treballs realitzats des del Consorci de l’Estany, la Universitat de Girona o altres centres de recerca, com seria el cas de les nàiades o musclos de riu de l’Estany de Banyoles.
  • Recol·lecció d’especímens per part del Museu, especialment animals morts, sigui a partir de la cerca específica o de troballes casuals, que permeten obtenir dades i materials valuosos d’espècies d’interès.
     
Etiquetes