Projectes de recerca

Els museus com a proveidors d’informació científica

Les bases de dades del fons del Museu Darder contenen informació valuosa per al coneixement de la biodiversitat no només de la comarca del Pla de l’Estany, sinó  del planeta. Tots aquells exemplars dels quals es disposa d’informació completa de la seva identificació a nivell d’espècie, de la data i del lloc de recol·lecció poden servir per a millorar el coneixement de la distribució i riquesa d’espècies al planeta. Per això, el Museu està treballant per disposar d’una base de dades de qualitat i per posar a disposició del públic i investigadors aquesta informació.

Un objectiu concret de treball és poder incorporar aquestes dades al GBIF (Global Biodiversity Information Facility), una infraestructura mundial d’informació sobre biodiversitat, una iniciativa internacional a 10 anys vista per posar a Internet, de forma gratuïta, tota la informació disponible sobre els organismes vius coneguts a nivell mundial. GBIF és como el projecte "Genoma Humà" de la biodiversidad.
 

Etiquetes