Presentació

La tasca principal d’un Centre de documentació seria la compilació i gestió dels documents materials que són tractats i utilitzats en funció d’una determinada necessitat. Avui dia, la tendència als museus és que aquests centres es transformin en Centres d’Informació, que acumulen, gestionen i difonen la informació.

El Museu Darder es va crear el 1916. Tot i la manca d’una gestió continuada i acurada, durant tots aquests anys s’ha anat incorporant una bona quantitat de documentació, sigui generada pel museu o adquirida segons els criteris dels diferents responsables que ha tingut. Des de 1990, aquesta documentació s’ha analitzat, organitzat, informatitzat i conservat. Al mateix temps, se n’ha anat d’adquirint de nova.

El Centre de Documentació-Biblioteca del Museu Darder és un espai on es gestiona informació generada pel Museu o de procedència externa, per tal de posar-la a l’abast d’aquelles persones que necessitin  documentació especialitzada que no es pot trobar en altres mitjans.

En són destinataris aquelles persones o col•lectius que desitgin informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’àmbit del Museu Darder (investigadors, estudiants, públic en general).

Tipus de fons documental i temàtica

El fons del centre de documentació és heterogeni i està format per documents en diferents suports: llibres, publicacions periòdiques, literatura grisa, articles, prospectes, fotografies, documentació electrònica,...

Amb el fons de què es disposa (documents, publicacions, imatges), es pot oferir documentació especialitzada bàsicament de la següent temàtica:

 • Museu Darder:
  • Objectes
  • Francesc Darder
  • Història del Museu
  • Cria d’animals
  • Antropologia física

 • Espais naturals del Pla de l’Estany:
  • Informació general
  • Treballs científics

 • Ciències naturals:
  • Informació general
  • Treballs científics, bàsicament de fauna
  • Guies de fauna i flora

 • Museologia:
  • Publicacions generals
  • Museus d’història natural
  • Conservació

 

Etiquetes